The distant future of Bitcoin miner defection.

For posterity : i mircea_popescu: You know how bond yields work right ? punkman: Not really. mircea_popescu: Let’s start with an example from the 1800s, on Trilema : “Că d-l Grigorescu, șeful direcției contabilității din Ministerul de Finanțe, va pleca la Berlin, Viena și Frankfurt în scopul de-a plasa rentă 5 la sută română pe […]